استاندارد میله های دستگیره و هندریل مناسب سازی
24 اکتبر

قطر دستگیره های توالت و میله های نرده و دستگیره های صندلی وان و دوش بایستی 32 الی 38 میلیمتر بوده و شکل آن طوری باشدکه سطح تماس آن به طور مساوی در پنچه های دست قرار گیرد. چنانچه دستگیره یا میله ها نزدیک دیوار نصب شوند، فضای بین دیوار و میله های دستی باید 38 میلیمتر به بالا باشد.

مقاوت خمشی و برشی دستگیره ها در تمام نقاط شامل میله، فلنچ و اتصالات باید 250 پوند معادل 1112 نیوتن باشد.

میله های دستگیره یا نگهدارنده نباید در محدوده نصب خود بچرخند

سطح گیرش نباید دارای لبه های تیز و برنده باشد.

دستگیره های شرکت توان سازان فردا با توجه به تمام معیار ها و استانداردهای داخلی وجهانی، طراحی و تولید می گردد. تا پاسخگوی نیاز جامع معلولین و سالمندان در بالاترین سطح کمی و کیفی باشد.

استاندارد مناسب سازی فضاهاي بهداشتي برایمعلولین و سالمندان:

استاندارد مناسب سازی فضاهاي بهداشتي برایمعلولین و سالمندان:

  • در ساختمانهاي عمومي تعبيه سرويس بهداشتي مخصوص افراد معلول الزامي است.
  • كف فضاي بهداشتي بايد غيرلغزنده باشد .
  • حداقل اندازه فضاي سرويس‌بهداشتي بايد 150×170 سانتيمتر باشد تا گردش صندلي‌چرخدار در آن امكان‌پذير باشد .
  • در سرويس بهداشتي بايد به بيرون باز شود تا گشودن آن در مواقع اضطراري از بيرون امكان پذير باشد .
  • نصب كاسه مستراح‌فرنگي به ارتفاع 45 سانتيمتر از كف و با فاصله 30 سانتيمتر از ديوار مجاور الزامي است .
  • نصب ميله ه اي دستگرد با مشخصات ذکر شده در طرفين كاسه مستراح به ارتفاع 70 سانتيمتر از كف و 20 سانتيمتر جلوتر از لبه جلويي كاسه الزامي است .
  • نصب ميله هاي دستگرد كمكي عمودي با فاصله 30 سانتيمتر از جلو كاسه و 40 سانتيمتر بالاتر از نشيمن مستراح بر روي ديوارمجاور اجباري است . دامنه نوسان ميله هاي عمودي بايد 80 تا 120 سانتيمتر از كف باشد .
  • نصب ميله هاي دستگرد اضافي افقي بر روي قسمت داخلي در، به ارتفاع 80 سانتيمتر از كف و حداكثر 15 سانتيمتر فاصله از محور لولا و با طول حداقل 30 سانتيمتر الزامي است .
  • كاسه دستشويي بايد در فضايي به ابعاد 75×120 سانتيمتر قرار گيرد تا امكان دستيابي از روبرو را فراهم سازد .
  • پيش بيني فضاي آزاد ، به ارتفاع 75 سانتيمتر از كف تا پايين لبه دستشويي الزامي است . عمق فضاي آزاد براي زانو بايد 20 سانتيمتر و براي نوك پا 45 سانتيمتر باشد.

منابع:

1- استاندارد مناسب سازی در بناها و محیط های شهری ویژه افراد دارای معلولیت (سازمان بهزیستی کل کشور 1388)
2- استاندارد مناسب سازی 2010 ADA Standards for Accessible Design کشور آمریکا

دیدگاه بگذارید